1) Symbolem drogi jest: a) a b) s c) v d) t e) g f) F 2) Przyspieszenie ziemskie oznaczamy symbolem: a) a b) s c) v d) t e) g f) F 3) Gdy szybkość ciała wzrasta stale o te samą wielkość to mówimy o ruchu: a) jednostajnym b) przyspieszonym c) opóźnionym d) jednostajnie przyspieszonym e) jednostajnie opóźnionym f) zmiennym 4) Symbolem czasu jest: a) a b) s c) v d) t e) g f) F 5) Symbolem przyspieszenia jest: a) a b) s c) v d) t e) g f) F 6) Drogę w ruchu jednostajnym obliczamy ze wzoru: a) s= v/t b) s=v * t c) s=t/v d) s= (v*t) : 2 e) s= v-t f) s=2 * vt 7) Symbolem prędkości jest: a) a b) s c) v d) t e) g f) F 8) Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym obliczamy ze wzoru: a) s= v/t b) s=v * t c) s=t/v d) s= (v*t) : 2 e) s= v-t f) s=2 * vt 9) Ciało spada swobodnie z przyspieszeniem ziemskim. Jaką szybkość uzyska po 2s ruch: a) 2m b) 10m/s c) 20m/s d) 2m/s e) nie wiadomo f) 20m 10) Ciało porusza się z przyspieszeniem 4m/s 2 . W każdej sekundzie jego szybkość rośnie o: a) 4m  b) 2m/s c) 4m/s d) 8m/s e) trudno powiedzieć f) 4s 11) Pojazd poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 5m/s 2 . Jaką szybkość uzyskał po 4s ruchu: a) 20m b) 4m/s c) 4m d) 5m/s e) 20m/s f) 5m 12) Kamień spadając swobodnie tuz przed upadkiem osiągnął szybkość 30m/s. Ile czasu spadał a) 1s b) 2s c) NIE WIADOMO d) 3s e) 3m f) 2m

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?