jedna druga - 1/2 , trzy czwarte - 3/4, dwie szóste - 2/6, dziewięć szóstych - 9/6, jedna siódma - 1/7, pięć siódmych - 5/7, sześć dziewiątych - 6/9, pięć dziesiątych - 5/10, cztery trzecie - 4/3,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?