kozioł ofiarny - osoba obarczana winą i ponosząca odpowiedzialność za czyny innych, miłosierny Samarytanin - człowiek bezinteresowny, współczujący, pomocny, nieobojętny, wieża Babel - o zbiorowości ludzi mówiących różnymi językami, a przez to niemogących się porozumieć, sodoma i gomora - gniazdo rozpusty, siedlisko zła i zepsucia obyczajów; wielkie zamieszanie, chaos i bałagan, niewierny Tomasz - niedowiarek, człowiek nieufny, sceptyczny, chcący wszystko sprawdzić, manna z nieba - coś niezasłużonego, przychodzącego bez wysiłku, nieoczekiwany dar, zysk, ratunek w trudnej sytuacji, judaszowe srebrniki - zapłata otrzymana za zdradę; haniebnie zarobione pieniądze, Eden - kraina szczęścia, ciemności egipskie - brak niezbędnego oświetlenia, nieprzeniknione ciemności, alfa i omega - najwyższy autorytet w jakiejś dziedzinie; wyrocznia; istota wszechwiedząca,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?