Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
cathedral - a very large and important church, sacrament - a ceremony in a Catholic Church, theology - the study of God and religion, pilgrimage - journey to a holy site, relic - a holy object, illuminated manuscript - handwritten books made by monks, monastery - the buildings where monks live, work, and pray, convent - the buildings where nuns live, work, and pray, university - a school of advanced learning, nun - a woman who has devoted her life to the church, crusade - holy wars fought for control of Jerusalem, reconquista - a series of wars to make Spain a Christian country, inquisition - a court used to determine if people had truly converted,

Church and Crusades Vocab

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne