RZECZOWNIKI: szkoła, radość, praca, samolot, strach, gwiazdy, Michał, pranie, rysunek, piosenka, CZASOWNIKI: wzdychały, zwiedzają, ćwicz, pozują, miłować, jedzą, koloruje, sprzątały, odpoczywamy, śpiewa, PRZYMIOTNIKI: okrągłe, radosny, nauczycielski, księżycowy, straszny, wiosenne, wysocy, duży, szkolne, głośni, PRZYSŁÓWKI: szybko, spokojnie, wolno, jutro, daleko, zimno, ciepło, radośnie, wieczorem, zawsze,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?