Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) I __ Jack. a) am b) is c) it 2) My name __ Jack. a) are b) is c) he 3) He __ a man. a) it b) is c) am 4) __ is a dog. a) are b) it c) am 5) They __ happy. a) is b) am c) are 6) You __ happy a) is b) it c) are

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne