1) Gdzie szukać informacji o Jezusie? a) Internet b) Podręcznik z historii c) Ewangelia 2) Kto potwierdza, że Jezus żył i działał? a) Świadectwo rzymskie i żydowskie b) Świadectwo ruskie i niemieckie c) Świadectwo amerykańskie i chinskie 3) Kim był Józef Flawiusz? a) celnik b) historyk żydowski c) malarz 4) Talmud to .... a) posąg b) tancerz c) zbiór norm prawnych i przepisów religijnych Żydów 5) W Talmudzie czytamy ,że a) W wigilię Paschy został zabity Jezus przez ukamienowanie b) Jezus urodził się w Betlejem c) Królem Żydów 6) Flawiusz pisał, że ... a) Jakub był bratem Jezusa b) jak świetnie tańczy c) Piotr miał żonę i córkę 7) Tacyt był: a) setnikem b) kowalem c) historykiem rzymskim. 8) Tacyt pisał, że .... a) Neron przyjechał do Jerozolimy b) Neron ukarał chrześcijan za pożar Rzymu. c) Judasz nie zdradził Jezusa 9) Swetoniusz był ... a) Historykiem Rzymskim b) Piekarzem c) Kupcem 10) Swetoniusz pisał ,że a) Chrześcijanie pilnie się uczyli b) Chrześcijanie walczyli dla Nerona c) Chrześcijanie za cesarza Nerona byli torturowani. 11) Jezus jest postacią: a) Legendarną b) Historyczną c) Bajkową 12) Jezus : a) Działał w Egipcie b) Jest człowiekiem c) Nie umarł, lecz stracił przytomność d) Bogiem

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?