syjonizm - Idea głosząca potrzebę powołania żydowskiego państw w Palestynie pod koniec XIX w., kibuc - Spółdzielcze gospodarstwo rolne w Izraelu, w którym ziemia i środki produkcji są własnością wspólną., reparacje - ... wojenne - odszkodowanie za szkody i zniszczenia wypłacane stronie zaatakowanej w przypadku zwycięstwa., Zedong - Nazwisko przywódcy chińskich komunistów, twórca i przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej., szyici - Przedstawiciele drugiego co do wielkości odłamu muzułmanów, pozostają w opozycji do największego odłamu muzułmanów - sunnitów., komuny ludowe - Ogromne samowystarczalne osady wiejskie w Chinach., neokolonializm - Utrzymywanie związków gospodarczych i politycznych przez mocarstwo w stosunku do kolonii, które ogłosiły niepodległość., Diaspora - Rozproszona po świecie grupa etniczna lub religijna., Gagarin - Nazwisko pierwszego podróżnika przestrzeni kosmicznej., praska wojna - Próba demokratyzacji ustroju komunistycznego w Czechosłowacji., gorąca linia - Bezpośrednie łącze telefoniczne między Kremlem a Białym Domem. , dysydent - Osoba sprzeciwiająca się systemowi komunistycznemu., Sputnik - pierwszy sztuczny satelita umieszczony na orbicie przez Sowietów 4 października 1957 r., Chruszczow - Nazwisko sowieckiego polityka i sekretarza KC KPZS., Ateizm - pogląd głoszący, że Bóg nie istnieje., denazyfikacja - Usunięcie z życia politycznego i społecznego działaczy związanych w przeszłości z systemem nazistowskim, Schuman - Nazwisko francuskiego polityka, który doprowadził do powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. , intifada - Powstanie Palestyńczyków, wybuch - 1987 r., wojna sześciodniowa - Konflikt sześciodniowy pomiędzy Izraelem, a państwami arabskimi w 1967 r., odwilż - Złagodzenie polityki władz w krajach komunistycznych., Gurion - Nazwisko polityka i pierwszego premiera państwa Izrael., demokratyzacja - Zmiany ustrojowe mające na celu wprowadzenie systemu demokratycznego., demilitaryzacja - Całkowite lub częściowe pozbawienie kraju uzbrojenia i infrastruktury obronnej., Castro - Nazwisko kubańskiego rewolucjonisty, który wprowadził reżim komunistyczny i związał Kubę z ZSRS., kontestacja - Kwestionowanie dotychczasowych norm życia społecznego., pacyfizm - Pogląd głoszący konieczność zaprzestania i niewszczynania wojen.,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?