What do you enjoy (do) on Saturday evening?, How often do you go (shop)?, How important is (do) sport for you?, What are you good at (do) at school?, How do you feel about (read) in English?, What do you want (do) when you finish school?, Do you find it easy (make) new friends?, What do you hate (do) at the weekends?.

Motyw

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?