1) Co to znaczy protektor? a) złodziej, przestępca b) opiekun, obrońca c) nazwa pocisku dalekiego zasięgu 2) Kiedy zawarto Trójprzymierze? a) 1882 b) 1910 c) 1877 3) Wskaż państwa należące do sojuszu Trójprzymierza? a) Niemcy i Rosja b) Niemcy i Francja c) Niemcy i Austro-Węgry 4) Jak inaczej nazwano państwa należące do Trójprzymierza? a) centralnymi b) państwami głównymi c) ententą 5) Z kim Wielka Brytania zawarła sojusz w 1904? a) Niemcami b) Rosją c) Francją 6) Co to są postawy pacyfistyczne? a) postawy antyniemieckie b) postawy popierające wojnę c) postawy antywojenne 7) Co oznacza termin Antagonizm? a) inaczej sojusz b) wzajemną niechęć c) postawę anty zbrojeniową 8) Co oznacza termin Aneksja? a) obszar niczyi b) odpuszczenie kary c) podporządkowanie sobie jakiegoś terytorium przez dane państwo 9) W którym roku wybuchła I wojna bałkańska? a) 1916 roku b) 1912 roku c) 1914 roku 10) Z czego składały się siły powietrzne? a) samoloty,lotnie i balony b) balony i odrzutowce c) sterowce, balony i samoloty 11) Kiedy był zamach w Sarajewie? a) 28 czerwca 1914 roku b) 28czerwca1915roku c) 18 czerwca 1916 roku 12) Zamach w Sarajewie przeprowadził …? a) Adrianin Princip b) Leon Princip c) Gawriła Princip 13) w zamachu w Sarajewie zginął... a) arcyksiążę Hipolit Sarajewa b) arcyksiążę Ferdynanda Coburg c) arcyksiążę Franciszek Ferdynand Habsburg 14) Co oznacza termin Front? a) rodzaj ubioru żołnierza b) ziemia niczyja c) rejon bezpośrednich działań wojennych 15) Głębokie wykopy w których chowali się żołnierze to… a) zasieki b) rowy c) okopy 16) Ziemia niczyja to… a) ziemia pomiędzy okopami państw walczących b) ziemia bez władcy c) ziemia napadnięta przez wrogie wojska 17) Kiedy Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom? a) w kwietniu 1917 roku b) w kwietniu 1919 roku c) w kwietniu 1916 roku 18) Co to były zasieki? a) były to małe czołgi na broń ręczną b) były to pasy umocnień zrobione z drutu kolczastego i były przy okopac c) były to samoloty bezzałogowe 19) Gdzie Niemcy po raz pierwszy użyli gazów bojowych? a) we Włoszech b) we Francji c) w Rosji 20) Kiedy i gdzie Brytyjczycy po raz pierwszy użyli czołgów? a) nad rzeka Sommą 1916 b) nad rzeka Mozą 1917 c) c)nad rzeka Sommą 1918 21) W sierpniu 1914 w Prusach doszło do bitwy miedzy Niemcami i Rosjanami zwanej czasem drugim Grunwaldem od miejsca walk.Wskaż miejsce a) Posen b) Tannenberg c) Gorlitz 22) Wojna pozycyjna a) działania wojenne polegają na zajmowaniu coraz innej pozycji przez oddziały b) linia frontu pozostaje bez zmian przez długi czas c) żołnierze są cały czas w tej samej pozycji 23) Niemiecki plan Wojny Błyskawicznej zakładał a) szybkie pokonanie Francji i atak na Rosję b) pokonanie Wielkiej Brytanii i atak na Włochy c) szybkie przemieszczanie się wojsk pociągami między frontami 24) I wojna światowa- działania wojenne, objęła kontynenty a) Afryka, Ameryka PŁN, Europa b) Europa , Afryka, Azja c) Ameryka PŁD, Europa, Azja 25) Do czego były podobne pierwsze czołgi? a) do zbiorników na wodę b) do gigantycznych rowerów c) do bochenków chleba 26) U-boty to a) rodzaj obuwia dla żołnierzy b) niemieckie okręty podwodne c) inna nazwa cepelinów 27) Kocioł bałkański to a) określenie dla konfliktu na tle narodowościowym i religijnym na Bałkanach b) najpopularniejsza potrawa w zachodniej Europie w okresie konfliktu na Bałkanach c) klasyczny bałkański garnek na gulasz 28) Najsłynniejsza bitwa I wojny światowej stoczona została pod  a) Gorlicami b) Monachium c) Verdun 29) Traktat brzeski kończył wojnę na froncie a) południowym b) wschodnim c) zachodnim 30) Kiedy podpisano rozejm w Compiegne? a) 11 listopada 1918 b) 10 listopada 1918 c) 11 listopada 1919

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?