Komitet Obrony Robotników, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Milicja Obywatelska, PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa, SB - Służba Bezpieczeństwa, ZOMO - Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej, ZSRR - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, UB - Urząd Bezpieczeństwa, NSZZ „Solidarność” - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, WRON - Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego,

Ćwiczymy skrótowce PRL SP klasa 8

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?