some - znaczenie: trochę, stosujemy głównie w zdaniach twierdzących lub w uprzejmych pytaniach/ofertach/prośbach, any - znaczenie: jakieś/żadne, stosujemy w pytaniach i przeczeniach, not much - znaczenie: niedużo, stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi, głównie w pytaniach i przeczeniach, not many - znaczenie: niedużo, stosujemy z rzeczownikami policzalnymi, głównie w p, a lot of/lots of - znaczenie: dużo, stosujemy zarówno z rzeczownikami policzalnymi jak i niepoliczalnymi, stosujemy głownie w zdaniach twierdzących, How much - znaczenie: ile, tak pytamy o rzeczowniki niepoliczalne, How many - znaczenie: ile, tak pytamy o rzeczowniki policzalne, too much - znaczenie: za dużo, - stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi, too many - znaczenie: za dużo, stosujemy z rzeczownikami policzalnymi,

EC A2 Plus Unit 6 - Quantifiers - określniki ilościowe

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?