1) Fraszka to utwór o charakterze: a) poważnym b) dramatycznym c) żartobliwym 2) Kto wprowadził do naszej literatury fraszkę? a) A. Mickiewicz b) J. Kochanowski c) J. Słowacki 3) Puenta to: a) zakończenie utworu b) środek utworu c) wstęp do utworu 4) Wyraz fraszka składa się z: a) 7 głosek b) 6 głosek c) 5 głosek

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?