1) Co określa amplituda fali a) Głośność dźwięku b) Wysokość dźwięku c) Barwę dźwięku 2) Jak oznaczamy długość fali a) V b) λ c) Ω d) β 3) Jaką prędkość ma światło a) 300 000 000 m/s b) 30589 m/s c) 2 k/g 4) Jakie wyróżniamy rodzaje fali a) Poprzeczna i podłóżna b) Prosta i pochyła c) Równa i ukośna 5) Fala poprzeczna czyli jaka a) Taka której cząsteczki drgają w kierunku prostopadłym do kierunku rozchodzenia się fali b) Taka której cząsteczki drgają w kierunku takim samym w jakim rozchodzi się fala c) Taka która rozchodzi się bardzo szybko

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?