do ballet, do karate, go swimming, have art classes, listen to music, play basketball, play chess, play football, play the guitar, do archery, do gymnastics, go camping, go climbing, go fishing, go hiking, go kayaking.

Motyw

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?