Prawda: podział na wersy i strofy, nagromadzenie środków poetyckich takich jak epitety, porównania, wykrzyknienia, panuje nastrój grozy, o zdarzeniach opowiada narrator, obecność dialogów, wywodzi się z twórczości ludowej, zawiera pouczenie moralne, Fałsz: nastrój beztroski, brak dialogów, o zdarzeniach opowiada podmiot liryczny, pisana prozą, brak wskazówek dotyczących tego, jak należy postępować ,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?