1) 13 maja obchodzimy w naszej szkole Dzień Patrona, dlaczego? a) To dzień urodzin rtm. Witolda Pileckiego b) To dzień, w którym zmarł rtm. Witold Pilecki c) W tym dniu rtm. Witold Pilecki trafił do obozu d) W tym dniu nasz patron zbiegł z Auschwitz 2) W którym roku młody Witold Pilecki zdał maturę? a) 1920 b) 1939 c) 1901 d) 1921 3) Na którym z tych uniwersytetów studiował Witold Pilecki? a) Uniwersytet Medyczny w Warszawie b) Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie c) Wydział Sztuk Pięknych na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie d) Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina w Wilnie 4) rtm. Witold Pilecki należał do Szwadronu 41 Dywizji Piechoty, to znaczy, że w wojsku: a) był piechurem b) jeździł w czołgu c) jeździł konno d) był saperem 5) 19 września 1940 roku starszy ułan Witold Pilecki trafił do obozu w Oświęcimiu, jak się tam znalazł? a) przypadkiem b) poszedł tam na ochotnika c) "wsypał" go kolega d) trafił tam za zabójstwo żołnierza SS 6) Wewnątrz obozu Pilecki zorganizował siatkę konspiracyjną, tzw. system "piątek", co oznaczało, że: a) konspiratorzy spotykali się w każdy piątek b) Konspiratorzy znali tylko pięć osób z całej siatki c) konspiratorzy na powitanie "przybijali piątkę" d) co piąty więzień należał do konspiracji 7) W listopadzie 1941 roku, przebywając w obozie Witold Pilecki został awansowany na: a) rotmistrza b) porucznika c) kapitana d) generała 8) Kiedy Witoldowi Pileckiemu udało się zbiec z Auschwitz? a) w kwietniu 1943 b) w lutym 1942 c) w sierpniu 1944 d) w grudniu 1941 9) W którym roku Witold Pilecki otrzymał rangę rotmistrza? a) 1942 b) 1943 c) 1944 d) 1945 10) Gdzie i w jakim oddziale walczył rtm. Witold Pilecki podczas Powstania Warszawskiego a) w Batalionie "Chrobry II" w Śródmieściu b) w Grupie Śródmieście Północ – Radwan c) w I Batalionie OW PPS na Mokotowie d) w Batalionie "Zośka" na Górnym Czerniakowie 11) Kto wydał rtm. Witoldowi Pileckiemu rozkaz opuszczenia Polski po wojnie, dla jego bezpieczeństwa? a) gen. Sikorski b) gen. Anders c) gen. Jaruzelski d) Bolesław Bierut 12) W 1947 roku rtm. Witold Pilecki został aresztowany, torturowany i sądzony przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. O co go oskarżono? a) o zabójstwo oficera b) o kradzież karabinu c) o szpiegostwo na rzecz Rządu Emigracyjnego d) o malwersację pieniędzy w wojsku 13) rtm. Witold Pilecki został zamordowany strzałem w tył głowy w więzieniu na Mokotowie. Wybierz właściwą datę jego śmierci. a) 13 maja 1948 roku b) 25 maja 1948 roku c) 8 maja 1947 roku d) 3 maja 1948 roku 14) Gdzie pochowano rtm. Witolda Pileckiego? a) na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie b) na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie c) miejsce pochówku rotmistrza nie jest znane d) Na Cmentarzu Na Rossie w Wilnie 15) W którym roku Sąd Najwyższy uniewinnił i zrehabilitował pośmiertnie rtm. Witolda Pileckiego? a) 1995 b) 2006 c) 1956 d) 1990 16) Jakie odznaczenia otrzymał pośmiertnie rtm. Witold Pilecki w 1995 i 2006 roku? a) Order Virtuti Militari i Krzyż Walecznych b) Krzyż Walecznych i Krzyż Zasługi c) Krzyż Niepodległości i Order Virtuti Militari d) Order Odrodzenia Polski i Order Orła Białego 17) Pytanie Bonus - Ciekawostka: Co zrobił młody Witold Pilecki, żeby zdobyć serce Marii Ostrowskiej, swojej przyszłej żony? a) zlecił kradzież roweru b) ukradł róże z zakonnego ogrodu c) pobił innego zalotnika d) przepłynął wpław rzekę 18) Pytanie Bonus: Jakie potomstwo mieli Witold i Maria Pileccy? a) syna Arkadiusza i córkę Annę b) córki Krystynę, Marię i syna Witolda c) syna Andrzeja i córkę Zofię d) nie mieli dzieci

Rotmistrz Witold Pilecki - nasz patron

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?