1) Ruch drgający to ruch, w którym ciało  a) przemieszcza się na przemian ruchem jednostajnie przyspieszonym i jednostajnie opóźnionym po prostoliniowym torze b) spada swobodnie c) przemieszcza się cyklicznie po tym samym torze 2) Okres drgań to a) czas jednego pełnego drgania b) liczba drgań wykonana w jednostce czasu c) największe wychylenia z położenia równowagi 3) Zaburzenie ośrodka, które się nie przemieszcza, jest nazwanie falą mechaniczną. a) Prawda b) Fałsz 4) Fala mechaniczna przenosi cząsteczki ośrodka, czyli przenosi materię. a) Prawda b) Fałsz 5) Kula wisząca na nici wychyla się na przemian w lewo i w prawo. Wykres ilustruje zależność położenia kuli od czasu.  Amplituda drgań kulki wynosi..... a) 1cm b) 2cm c) 3cm d) 4cm 6) Kula wisząca na nici wychyla się na przemian w lewo i w prawo. Wykres ilustruje zależność położenia kuli od czasu. Okres drgań kuli wynosi...... a) 2s b) 4s c) 6s d) 8s 7) Rysunek przedstawia trzy pozycje kulki zawieszonej na sprężynie. Amplituda drgań kulki wynosi: a) 6 cm b) 3 cm c) 9 cm d) 12 cm 8) Na rysunku punkty I i V oznaczają skrajne położenia wahadła. Energia kinetyczna kulki jest równa zero w położeniu/położeniach: a) I, V b) II. V c) III, V d) IV, V e) V,II f) III 9) Prędkość kulki jest największa w położeniu/położeniach   a) I b) II c) III d) IV e) V 10) Amplituda to: a) największe wychylenie ciała z położenia równowagi b) czas jednego pełnego drgania c) liczba drgań w czasie 1s d) prędkość rozchodzenia się drgań e) droga jaką pokonuje fala w czasie 1 okresu drgań

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?