1) Głoska k jest na początku wyrazu... a) b) c) d) e) f) 2) Głoska z jest na początku wyrazu... a) b) c) d) e) f) 3) Głoska s jest na początku wyrazu... a) b) c) d) e) f) 4) Głoska p jest na początku wyrazu... a) b) c) d) e) f) 5) Głoska b jest na początku wyrazu... a) b) c) d) e) f) 6) Głoska g jest na początku wyrazu... a) b) c) d) e) f)

Na jaką głoskę rozpoczyna się wyraz?

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?