1) W którym roku powstał Artykuł 40? a) 1990 b) 1997 c) 2001 2) Przemoc to inaczej... a) znęcanie się b) nękanie c) Kary cielesne 3) Co zakazuje Art. 40.  a) stosowanie kar cielesnych b) niemiłych żartów c) nękania 4) Rodzaje przemocy: a) fizyczna, wyśmiewawcza b) seksualna, niemiłe żarty, fizyczne c) emocjonalna, fizyczna, seksualna i zaniedbywanie 5) Syndromy ofiar u dziecka to : a) nieodpowiedzialność b) bezradność, przerażenie, zagubienie i złość c) poczucie winy, złość 6) Doświadczenie jako widz lub świadek przemocy doświadczyło... a) ok. 40% b) ok. 14% c) ok.60% 7) Dokładna data ustalenia Art. 40 to a) 02.04.1995 b) 02.04.1997 c) 07.12.2001

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?