Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) PE b) MO c) LE 2) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) LO b) BA c) FU 3) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) BÓ b) PI c) MI 4) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) LA b) O c) PO 5) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) PY b) LI c) BU 6) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) FA b) LU c) MY 7) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) LE b) LA c) LÓ 8) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) MO b) MÓ c) MA 9) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) LU b) LE c) LA 10) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) PA b) LA c) FA 11) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) MA b) PA c) BA 12) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) FA b) BA c) LO 13) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) LO b) MO c) FÓ 14) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) LÓ b) LI c) LO 15) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) MO b) MI c) MÓ 16) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) PU b) LU c) BU 17) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) FI b) BI c) MI 18) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) BU b) BO c) BA 19) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) MY b) PA c) FO 20) Jaką sylabą rozpoczyna się nazwa tego, co widzisz na obrazku? a) LI b) PI c) MI

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne