1) Widoczny na obrazku pierwszy typ okrętu z ruchomymi żaglami to... a) jacht b) karawela c) barka d) szkuta 2) Zaznacz kontynent, który oprócz Europy i Azji znali Europejczycy do końca XV wieku: a) Ameryka Północna b) Ameryka Południowa c) Australia d) Afryka 3) Do połowy XV wieku europejscy kupcy częściej przewozili swoje towary drogą... a) lądową b) morksą c) powietrzną 4) Zaznacz towary, które sprowadzali europejscy kupcy z Indii: a) jedwab b) winogrona c) tytoń d) pieprz e) imbir f) ziemniaki 5) W XV wieku część terenów przez które przebiegał szlak handlowy z Europy do Indii została zajęta przez .. a) Rosjan b) Indian c) Turków d) Arabów 6) Po zajęciu przez Turków szlaków lądowych prowadzących do Indii pozwalali oni europejskim kupcom przewozić stamtąd do Europy swe towary. a) prawda b) fałsz 7) Drogi morskiej do Indii poszukiwał m.in. Krzysztof Kolumb , który był ... a) Portugalczykiem b) Hiszpanem c) Włochem d) Anglikiem 8) Kolumb miał pomysł by szukać drogi morskiej z Europy do Indii płynąc na... a) wschód b) zachód c) północ d) południe 9) Swoją wyprawę w poszukiwaniu drogi morskiej do Indii Kolumb odbył w roku... a) 1492 b) 1494 c) 1496 d) 1498 10) Wyprawa Kolumba w poszukiwaniu drogi morskiej do Indii rozpoczęła się w państwie, którego władze ją sfinansowały czyli z... a) Portugalii b) Włoch c) Hiszpanii d) Wielkiej Brytanii 11) Zaznacz nazwę jednego z trzech okrętów , które wzięły udział w wyprawie Krzysztofa Kolumba szukającej drogi morskiej do Indii: a) San Salvador b) Victoria c) San Domingo d) Santa Maria 12) Po ... miesiącach żeglugi jeden z żeglarzy wyprawy Kolumba w 1492 roku zauważył ląd. a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 13) Gdy wyprawa Kolumba w 1492 roku dotarła do lądu napotkanych tam tubylców Kolumb omyłkowo nazwał ... a) Azjatami b) Murzynami c) Indianami d) Hindusami 14) Włoski kupiec i podróżnik Amerigo ...udowodnił ,że Kolumb odkrył nowy kontynent. a) Magellan b) Vespucci c) Diaz d) da Gama 15) Odkryte tereny Vespucci nazwał Nowym ... . a) Światem b) Orleanem c) Yorkiem d) Lądem 16) W chwili śmierci Kolumb nie wiedział ,że odkrył nowy kontynent . a) prawda b) fałsz 17) Przyrząd z igłą magnetyczną wskazującą północ , dzięki któremu żeglarze mogli ustalać kurs okrętów. a) astrolabium b) sekstans c) globus d) kompas 18) Przyrząd nawigacyjny do obliczania wysokości ciał niebieskich nad horyzontem to... a) sekstans b) astrolabium c) globus d) sekwens 19) Jako pierwsi do południowego krańca Afryki dopłynęli żeglarze z ... a) Portugalii b) Hiszpanii c) Włoch d) Wielkiej Brytani 20) Pierwsi Europejczycy do południowego krańca Afryki dopłynęli w roku... a) 1488 b) 1490 c) 1492 d) 1494 21) Wyprawą , która jako pierwsza z Europy dotarła drogą morską do południowego krańca Afryki kierował Bartłomiej... a) Magellan b) da Gama c) Diaz d) Cortez 22) Południowy kraniec Afryki został nazwany Przylądkiem Dobrej ... a) Wiary b) Nowiny c) Zmiany d) Nadziei 23) Jako pierwszy wokół Przylądka Dobrej Nadziei do Indii dopłynął żeglarz portugalski ... da Gama a) Vasco b) Marko c) Lorenzo d) Ferdynand 24) Szlak morski z Europy do Indii został odkryty w roku ... a) 1492 b) 1494 c) 1496 d) 1498 25) Jako pierwsi dookoła świata przepłynęli żeglarze z ... a) Hiszpanii b) Portugalii c) Włoch d) Wielkiej Brytanii 26) Na czele pierwszej wyprawy dookoła świata stał ... Magellan a) Maksymilian b) Jan c) Ferdynad d) Florian 27) Pierwsza wyprawa dookoła świata odbyła się w latach... a) 1516-1519 b) 1517-1520 c) 1518-1521 d) 1519-1522 28) Z pierwszej wyprawy dookoła świata powrócił tylko 1 z 5 okrętów , które ją rozpoczynały o nazwie ... a) Pinta b) Ninia c) Victoria d) Santa Maria 29) Sam dowódca pierwszej wyprawy dookoła świata zginął w jej trakcie. a) prawda b) fałsz 30) Cywilizacje , które istniały na terenie Ameryki do czasu jej odkrycia przez Europejczyków to ... a) Majowie , Inkowie , Aztekowie b) Majowie , Babilończycy , Inkowie c) Inkowie , Etruskowie , Majowie 31) Mieszkańcy prekolumbijskiej Ameryki zajmowali się głównie... a) handlem b) rzemiosłem c) uprawą ziemi i hodowlą zwierząt d) górnictwem i hutnictwem 32) Mieszkańcy prekolumbijskiej Ameryki wierzyli w jednego Boga. a) prawda b) fałsz 33) Mieszkańcy prekolumbijskiej Ameryki posługiwali się pismem obrazkowym. a) prawda b) fałsz 34) Majowie mieszkali na terenie dzisiejszego... a) Peru b) Meksyku c) Ekwadoru d) Chile 35) Majowie na szczycie malowanych na czerwono piramid schodkowych ... a) prowadzili obserwacje astronomiczne b) prowadzili obserwacje meteorologiczne c) wykonywali kalendarze d) odprawiali praktyki religijne 36) Najbardziej wojowniczym ludem Indian byli ... a) Majowie b) Inkowie c) Aztekowie 37) Inkowie mieszkali na terenie dzisiejszego... a) Peru b) Ekwadoru c) Chile d) Hondurasu 38) Aztekowie składali bogom krwawe ofiary na szczytach piramid schodkowych. a) prawda b) fałsz 39) Podbijających kontynent amerykański hiszpańskich rycerzy nazywano... a) baronami b) konkwistadorami c) margrabiami d) hrabiami 40) Jednym z konkwistadorów był Hiszpan Hernán ... , który opanował państwo Azteków. a) Cymes b) Ceres c) Corez d) Cortez 41) Stolicę Inków Cuzco zdobył inny hiszpański konkwistador Francisco ... a) Picasso b) Pizarro c) Castro d) Ernesto 42) Zamorskie terytorium zależne od państwa , które je zdobyło to ... a) region b) strefa c) kolonia d) obszar 43) Zaznacz państwa , które zdobyły w XV i XVI wieku kolonie w Ameryce: a) Hiszpania i Portugalia b) Portugalia i Włochy c) Wielka Brytania i Hiszpania 44) Kolonią portugalską w Ameryce była ... a) Brazylia b) Argentyna c) Kuba 45) Gdy Indianie masowo umierali z powodu przepracowania, niedożywienia oraz chorób koloniści sprowadzali niewolników z... a) Azji b) Australii c) Afryki 46) Zaznacz rośliny odkryte przez Europejczyków w Ameryce: a) ryż , ziemniaki i pomidory b) kukurydza, winogrona i buraki c) marchew , pomidory i buraki d) ziemniaki , tytoń i kukurydza 47) W wyniku odkryć geograficznych powstały nowe szlaki handlowe. a) prawda b) fałsz 48) Pod koniec XVI w. do rywalizacji z Hiszpanią i Portugalią o bogactwo amerykańskich kolonii dołączyła... a) Francja b) Anglia c) Rosja d) Turcja 49) Odkrycie Ameryki uznano za początek nowej epoki historycznej - ... a) średniowiecza b) współczesności c) nowożytności d) starożytności 50) Renesans rozpoczął się pod koniec wieku... a) XIV b) XV c) XVI d) XVII 51) Renesans rozpoczął się ... a) we Francji b) w Hiszpanii c) w Portugalii d) we Włoszech 52) Twórcy renesansu znacznie częściej niż twórcy średniowiecza zajmowali się Bogiem a nie człowiekiem. a) prawda b) fałsz 53) Twórców renesansu nazywano ... a) awangardą b) mecenasami c) humanistami 54) Hasło twórców renesansu brzmiało: "... jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce" a) twórcą b) mądry c) artystą d) człowiekiem 55) Twórcy renesansu przypomnieli sobie i podziwiali dzieła starożytnych... a) Chińczyków i Babilończyków b) Greków i Rzymian c) Sumerów i Egipcjan 56) Słowo renesans pochodzi z języka francuskiego i oznacza... a) oświecenie b) wolność c) odrodzenie d) wiara 57) Miasto, w którym narodził się renesans to... a) Rzym b) Werona c) Wenecja d) Florencja 58) Każdy z twórców renesansu zajmował się tylko jedną dziedziną nauki lub sztuki. a) prawda b) fałsz 59) Wybitnym myślicielem renesansu, który twierdził że człowiek jest z natury dobry był Erazm z.... a) Amsterdamu b) Moguncji c) Rotterdamu d) Królewca 60) Geniuszem renesansu , który zaprojektował m.in czołg, maszynę latającą i łódź podwodną był ... da Vinci . a) Leonardo b) Gustavo c) Ludwik d) Ernesto 61) W okresie renesansu niemiecki rzemieślnik ... Gutenberg wynalazł druk . a) Ludwik b) Helmut c) Zygfyd d) Jan 62) Wynalazek druku spowodował ,że książki stały się droższe. a) prawda b) fałsz

Pierwsze powtórzenie w klasach szóstych

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?