2x -1 - Różnica liczby dwukrotnie większej od x i 1., 4x - 400% liczby x, 4x : 3 - iloraz liczby cztery razy większej od x i 3, ( x + 3 ) 2 - kwadrat sumy x i 3, ( x + y ) : 2 - średnia arytmetyczna liczb x i y, 5xy - pięciokrotność iloczynu liczb x i y, x 2 - y 2 - różnica kwadratów liczb x i y, y - 3 - liczba o 3 mniejsza od y, 0,8 x - liczba o 20% mniejsza od x, x 2 + 3 - liczba o 3 większa od kwadratu liczby x,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?