1) Jaki jest wzór na obliczenie pracy? a) F = s · W b) s = F · W c) W = F · s 2) Co jest jednostką pracy? a) J b) W c) N d) m e) s 3) Jednostkę mocy oznaczamy: a) W b) J c) N d) m e) s 4) Co oznacza ten wzór? W = F · s a) Siła = droga · praca b) Praca = siła · droga c) Praca = droga · siła 5) 1 J to: a) 4N : 2 cm b) 1N : 1m c) 1N · 1m 6) Jaki jest wzór na moc? a) P=W·t b) P=W/t c) W=P·t 7) Moc to: a) siła urządzenia b) szybkość wykonywania pracy c) wielkość wykonanej pracy 8) Wat to jednostka: a) pracy b) mocy c) siły d) energii 9) F to symbol a) mocy b) pracy c) siły d) energii 10) Dżul to jednostka a) mocy b) siły c) drogi d) pracy 11) 10 kg to masa ciała, którego ciężar wynosi: a) 100 N b) 1 N c) 100 F d) 10 F 12) Ciało o ciężarze 20 N ma masę: a) 200 kg b) 20 g c) 2 kg d) 2 dag 13) Pracę oznaczamy symbolem: a) W b) P c) E d) J e) N 14) Moc oznaczamy symbolem: a) W b) P c) E d) J e) N

Praca, moc - wzory i symbole ( Fizyka )

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?