1) What time is it? a) six o'clock b) three o'clock c) eight o'clock 2) What time is it? a) 5 o'clock b) 4 o'clock c) nine o'clock 3) What time is it? a) ten o'clock b) six o'clock c) eleven o'clock 4) What time is it? a) ten o'clock b) eight o'clock c) five o'clock 5) What time is it? a) two o'clock b) seven o'clock c) one o'clock 6) What time is it? a) five o'clock b) twelve o'clock c) nine o'clock 7) Can you tell me the time, please? a) one o'clock b) ten o'clock c) six o'clock 8) What time is it? a) three o'clock b) one o'clock c) five o'clock 9) What time is it? a) one o'clock b) four o'clock c) eleven o'clock 10) What time is it? a) six o'clock b) twelve o'clock c) four o'clock 11) What time is it? a) seven o'clock b) three o'clock c) two o'clock 12) What time is it? a) one o'clock b) two o'clock c) eleven o'clock 13) What time is it? a) nine o'clock b) four o'clock c) ten o'clock

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?