was/were - be, blew - blow, built - build, bought - buy, caught - catch, came - come, did - do, drank - drink, ate - eat, fell - fall, felt - feel, found - find, flew - fly, got - get, went - go,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?