1) CORRERE, I PERSONA SINGOLARE (IO) a) CORRO b) CORRI c) CORRE 2) SCENDERE, II PERSONA PLURALE (VOI) a) SCENDE b) SCENDI c) SCENDETE 3) LEGGERE, II PERSONA SINGOLARE (TU) a) LEGGE b) LEGGO c) LEGGI 4) PERDERE, I PERSONA PLURALE (NOI) a) PERDE b) PERDONO c) PERDIAMO 5) VINCERE, III PERSONA SINGOLARE (LUI/LEI) a) VINCE b) VINCO c) VINCI 6) SCRIVERE, III PERSONA PLURALE (LORO) a) SCRIVONO b) SCRIVE c) SCRIVETE 7) CHIUDERE, II PERSONA SINGOLARE (TU) a) CHIUDE b) CHIUDO c) CHIUDI 8) ROMPERE, I PERSONA SINGOLARE (IO) a) ROMPE b) ROMPO c) ROMPETE 9) PRENDERE, III PERONA SINGOLARE(LUI/LEI) a) PRENDE b) PRENDO c) PRENDI 10) TEMERE, I PERSONA PURALE (NOI) a) TEMO b) TEME c) TEMIAMO 11) ACCENDERE, III PERSONA PLURALE (LORO) a) ACCENDONO b) ACCENDE c) ACCENDO 12) ATTENDERE, II PERSONA PLURALE (VOI) a) ATTENDI b) ATTENDETE c) ATTENDE

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?