małe  - dzieci, zielona - sałata, silny - wiatr, ładna - sukienka, szybkie - auto, ostry - nóż, biała - zima, smaczny - tort, ciepły - dzień, nudny - film,

Przymiotniki i rzeczowniki. Połącz w pary.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?