kardynał Stefan Wyszyński, Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Józef Stalin, Pałac Kultury i Nauki - dar narodu radzieckiego dla Polski , 22 VII 1952 r. - data uchwalenia konstytucji , PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa, Stefan Wyszyński - prymas Polski, aresztowany przez komunistów, Władysław Gomułka - wicepremier, Minister Ziem Odzyskanych , Katowice - miasto na Śląsku, Stalinogród , PPR - Polska Partia Robotnicza , PPS - Polska Partia Socjalistyczna , indoktrynacja - wpajanie ludziom określonych poglądów przez media, oświatę...., Rada Państwa - władza wykonawcza w PRL, zastąpiła Prezydenta , I sekretarz PZPR - faktycznie rządził w PRL, monopartyjność - rządy jednej partii,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?