1) 1 + 1 = a) 4 b) 2 c) 11 d) 3 2) 2 + 3 = a) 3 b) 6 c) 4 d) 5 3) 4 + 5 = a) 9 b) 1 c) 8 d) 4 4) 4 + 4 = a) 9 b) 8 c) 5 d) 10 5) 3 + 1 = a) 5 b) 2 c) 4 d) 3 6) 7 + 3 =  a) 9 b) 5 c) 10 d) 8 7) 6 + 0 = a) 6 b) 3 c) 8 d) 0 8) 1 + 1 + 1 = a) 4 b) 3 c) 5 d) 111 9) 3 + 3 = a) 6 b) 3 c) 7 d) 5 10) 5 + 2 = a) 4 b) 7 c) 5 d) 8

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?