W jakich szkołach można kontynuować naukę bezpośrednio po ukończeniu szkoły podstawowej? Wymień je., Ile lat trwa nauka w Liceum Ogólnokształcącym?, Ile lat trwa nauka w Branżowej Szkole I stopnia?, Po skończeniu których ze szkół można przystąpić do egzaminu maturalnego?, Czy ucząc się w liceum ogólnokształcącym, uczeń zdobywa jakiś zawód?, W jakiej szkole (bądź w jakich szkołach) można kontynuować naukę po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia?, Czy nauka w szkole policealnej umożliwia zdobycie zawodu?, Jakie warunki powinna spełniać osoba starająca się o przyjęcie na studia wyższe?, W jakich szkołach ponadpodstawowych zdaje się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie?, Jakie wykształcenie uzyska absolwent branżowej szkoły I stopnia?, Jakie wykształcenie uzyska absolwent technikum? , Jakich innych przedmiotów – prócz ogólnych – uczeń uczy się w branżowej szkole I stopnia?, Ile lat trwa nauka w Technikum?, Jakie wykształcenie uzyska absolwent liceum ogólnokształcącego?, Jakich innych przedmiotów – prócz ogólnych – uczeń uczy się w Technikum?.

Tabela rankingowa

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?