Arcykapłan ponownie zapytał Piotra i ____ dlaczego pomimo zakazu nadal mówili o ____. ____ i Jan odpowiedzieli, że trzeba bardziej ____ ____ niż ____. Jeden z faryzeuszy, ____, kazał wyprowadzić apostołów i przekonał ____ ____, aby wypuściła ____ i Jana, bo jeśli ta nauka jest wymysłem ____, szybko się rozpadnie. Jednak jeżeli pochodzi od ____ nie zdołają jej zniszczyć. Członkowie Rady Najwyższej kazali ____ apostołów, zabronili im mówić o ____, a potem wypuścili.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?