Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) SOLE a) b) c) d) 2) SIRENA a) b) c) d) 3) ORSO a) b) c) d) 4) BORSA a) b) c) d) 5) SUSINA a) b) c) d) 6) NASO a) b) c) d) 7) INSALATA a) b) c) d) 8) SAPONE a) b) c) d) 9) VASO a) b) c) d) 10) ASINO a) b) c) d)

2. Associazione immagini e parole con sillabe di S

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne