Metanol: służy jako paliwo w motocyklach żużlowych, CH3OH, dobry rozpuszczalnik farb, pierwszy w szeregu homologicznym alkoholi, grupa alkilowa to CH3 , powstaje w reakcji tlenku węgla (II) z wodorem, powoduje utratę wzroku, Etanol: ścina białko, ulega zjawisku kontrakcji, płyn do dezynfekcji, do produkcji perfum, zaburza pracę całego organizmu, dawka śmiertelna to 4 promile we krwi, C2H5OH, cechy wspólne dla metanolu i etanolu: ma charakterystyczny zapach, ciecz lotna, bezbarwny, bardzo dobrze miesza się z wodą, jest toksyczny, odczyn obojętny,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?