If you ____ too much food, you ____ a stomachache She ____ the exam if she ____ hard. If they ____ flour, I ____ a cake. Unless you ____ your homework, you ____ to the cinema. If John ____ too fast, he ____ an accident.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?