Nazajutrz wielki ____, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do ____, wziął ____ i wybiegł Mu naprzeciw. Wołano: ____ Błogosławiony, który przychodzi w ____, oraz "Król Izraela!". A gdy Jezus znalazł ____, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, ____! Oto ____ twój przybywa, siedząc na ____. Z początku Jego ____ nie zrozumieli tego. Ale gdy Jezus został ____, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było ____ i że tak Mu ____. Dawał więc ____ ten tłum, który był z Nim wtedy, kiedy ____ z grobu wywołał i ____ z martwych. Dlatego też tłum wyszedł Mu na ____, ponieważ usłyszał, że ten ____ uczynił. ____ zaś mówili jeden do drugiego: "Widzicie, że nic nie uzyskacie? Oto ____ poszedł za Nim."

Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy - J 12, 12-19

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?