nineteen hundred, ... to operator w pytaniach w czasie Past Simple - did, ... to przeczenie w czasie Past Simple - didn't, was /were - ... to formy czasownika be w czasie Past Simple, -ed - ... to końcówka, którą w czasie Past Simple sodajemy do czasowników regularnych, No, they didn't - Did people travel in space in 1900?, Yes, they did - Did people cycle to work in 1900?, did - ... you use the computer yesterday?, ski - Did you ... in the mountains at the weekend?, skied - My family ... in the mountains at the weekend., space, cycle, podróżować - travel, korzystać z /używać - use, call - phone,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?