... a taxi - take, ... on the grass - sit , bench, ... a magazine - read, wyjść z / wyjechać z / zostawić - leave / left, a quarter to twelve, wczoraj - yesterday, go ... underground - by, rano - in the morning, po południu - in the afternoon, wieczorem - in the evening, ... a play - see, wracać / wróciłem - get back / got back, half past ten, ... a new shirt - buy, prawdziwy - true , kłamstwo - lie, pełen - full of , ... the truth - tell, zamieniamy na 2 formę - W czasie Past Simple w zdaniach twierdzących czasowniki nieregularne:, wstawać późno / wstałem późno - get up late / got up late, siadać/ usiadłem - sit/ sat, kupić / kupiłem - buy / bought , zobaczyć / zobaczyłem - see/ saw, wziąć / wziąłem - take / took, jechać / pojechałem, iść / poszedłem - go / went, mieć/ miałem - have / had,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?