robić: do, did, done, iść: go, went, gone, być: be, was/were, been, widzieć: see, saw, seen, latać: fly, flew, flown, pływać: swim, swam, swum, pisać: write, wrote, written, brać: take, took, taken,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?