I play basketball. - PRESENT SIMPLE fakty, stany i zwyczaje, I played basketball. - PAST SIMPLE jednorazowa, dokonana czynność w przeszłości (często z określeniem czasu), I'm playing basketball. - PRESENT CONTINUOUS czynności, które dzieją się w momencie mówienia o nich, I was playing basketball. - PAST CONTINUOUS czynności trwające w przeszłości, niedokonane, często przerwane przez inną czynność, I've played basketball. - PRESENT PERFECT czynności przeszłe mające związek z teraźniejszością, wydarzenia w niedalekiej przeszłości, doświadczenia życiowe, I'll play basketball. - FUTURE SIMPLE spontaniczne decyzje, przyszłość oparta na naszej opinii, I'm going to play basketball. - BE GOING TO zamiary, intencje na przyszłość,

Ranking

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?