MIESZKO I - CHRZEST POLSKI, BOLESŁAW CHROBRY - KORONACJA NA I KRÓLA POLSKI, BOLESŁAW I CHROBRY - ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI, WŁADYSŁAW ŁOKIETEK - BITWA POD PŁOWCAMI, WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO - BITWA POD GRUNWALDEM, ZYGMUNT STARY - HOŁD PRUSKI, ZYGMUNT II AUGUST - UNIA LUBELSKA, ks. AUGUSTYN KORDECKI - OBRONA JASNEJ GÓRY, JAN III SOBIESKI - BITWA POD WIEDNIEM, STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI - KONSTYTUCJA 3 MAJA, 966 ROK - POLSKA włączona do kultury chrześcijańskiejSKIEJ, 1000 ROK - biskupstwo gnieźnieńskie i m.in. wrocławskie, 1025 ROK - suwerenność państwa, 1331 ROK - ugruntowanie zjednoczonej Polski, 1410 ROK - rozgromienie Krzyżaków, 1525 ROK - Prusy Książęce lennikiem Polski, 1569 ROK - Rzeczpospolita Obojga Narodów, 1655 ROK - przełom wojny ze Szwedami, 1683 ROK - powstrzymanie ekspansji tureckiej, 1791 ROK - I konstytucja w Europie,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?