1) przystojny a) handsome b) attractive c) good looking 2)  pulchny a) thin b) fat c) plump 3) overweight a) nadwaga b) grubość c) dobrze zbudowany 4)  dobrze zbudowany a)  well-good b) good-built c) well-built 5) pracowity a) good working b) hardworking c) well working 6) niecierpliwy a) patient b) impatient c) overpatient 7) nieuczciwy a) not honest b) honest c) dishonest 8) tchórzliwy a) cowardly b) brave c) stupid 9) odważny a) cowardly b) brave c) patient 10) cienki a) fat b) small c) thin 11) szczupły a) thin b) slim c) small 12) średniego wzrostu a) of medium height b) of medium age c) of medium weight 13) nudny a) not funny b) boring c) clever 14) leniwy a) hardworking b) clever c) lazy 15) nastroszone/kolczaste a) curly b) wavy c) spiky 16) szerokie usta a) wide mouth b) thin mouth c) big mouth

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?