Individualistic theory 1 - Bandura's social learning theory 1, Individualistic theory 2 - Freud's theory of the psyche 2, Individualistic theory 3 - Eyseneck's criminal personality type 3, Biological theory 1 - Lombroso the born criminal 1, Biological theory 2 - Sheldon body types 2, Biological theory 3 - Twin and adoption studies 3, Sociological theory 1 - Marxism 1, Sociological theory 2 - The labelling theory 2, Sociological theory 3 - Right and left realism 3,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?