Monteggia - Rodzaj izolowanego złamania trzonu kości łokciowej, które następuje pod wpływem bezpośredniego urazu, Krioterapia - Część fizykoterapii działająca przeciwobrzękowo, Tylne - Najczęstsza postać zwichnięcia stawu łokciowego występująca przy upadku na wyprostowaną rękę, Promieniowego - Podczas złamania trzonu kości ramiennej dochodzi do porażenia nerwu, Piedmonta - Inaczej złamanie Galeazii, Dalszej - Złamanie bloczku kości ramiennej to złamanie nasady, Desaulta - Jeden ze sposobów unieruchomienia przy złamaniu obojczyka to, Nadwichnięcia - Zdarza się u małych dzieci w wyniku gwałtownego pociągnięcia za rękę (głowa kości promieniowej), Smitha - Złamanie przy upadku na dłoń w zgięciu dłoniowym,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?