TAK: Jesteśmy aktywni., Pijemy (wodę, herbatę przygotowane przed lekcją)., Mówimy "dzień dobry" i "do widzenia"., Staramy się uważać na zajęciach oraz udzielać się., Zadania przesyłamy przez Teams, nie przez Facebooka. Najlepiej przez dodane zadania., Do lekcji siadamy przygotowani, z zeszytem do robienia notatek, bądź podręcznikiem., Używamy imienia i nazwiska do logowania się na lekcje., Używamy słuchawek oraz mikrofonu, jeśli to możliwe., Staramy się lekcje odbywać przy biurku, ubrani w dzienne ubrania., W razie wątpliwości co to danego polecenia prosimy o wyjaśnienie., Zgłaszamy problemy technicznie bezzwłocznie, na przykład przez kolegę/koleżankę., Sami pilnujemy czasu, logujemy się na zajęcia punktualnie., W przypadku spóźnienia nauczyciela, upewniamy się czy na pewno czekamy na dobre zajęcia. W innym przypadku bezzwłocznie informujemy wychowawcę., Sprawdzamy czy na pewno mamy obecności na wszystkich zajęciach, na których byliśmy. Błędy we frekwencji wyjaśniamy z nauczycielem prowadzącym zajęcia, na przykład w wiadomości na Teams., W przypadku nieobecności przypominamy rodzicom o konieczności wysłania usprawiedliwienia do wychowawcy., Odnosimy się z szacunkiem do uczniów i nauczycieli., NIE: Jemy / żujemy gumę., Bawimy się różnymi przedmiotami., Leżymy., Używamy telefonu do celów niezwiązanych z lekcją., Rozmawiamy z domownikami., Prowadzimy dyskusje z nauczycielami w godzinach nocnych, Słuchamy muzyki bądź oglądamy telewizji w tle, Jemy podczas zajęć, podczas odpowiedzi., Przeklinamy i obrażamy innych., Robimy zdjęcia i nagrywamy zajęcia., Spóźniamy się., Gramy w gry podczas lekcji., Wychodzimy do sklepu/z psem na dwór podczas lekcji., Rozmawiamy ze znajomymi poprzez komunikatory tekstowe lub głosowe podczas zajęć., Czas na wykonanie zadania wykorzystujemy na przeglądanie Internetu, a odpowiedzi udzielamy "na żywca.", Włączamy komputer/telefon na minutę przed zajęciami.,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?