There ____ some cheese. There ____ some bananas. There____no apples. There ____ a pineapple There ____ a lot of strawberries. There is ____ banana. There isn't ____ milk. There ____ any eggs. There is ____ milk. There ____ some vegetables.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?