1) Air transport (3) 2) My mum isn't .................. tomorrow. 3) I ............................. (zamierzam obejrzeć) all Harry Potter films on Friday evening. 4) Land transport (3) 5) I am ................. tomorrow at 3 pm 6) What can you sail? 7) My dad is ....................... on Wednesday. 8) Who are you visiting this weekend? 9) My class ........................ (ma) maths tests next Monday. 10) We are .................................. on Friday. 11) Sea transport (3) 12) When are you going to meet your friends? 13) What can you ride? 14) My grandma ..................... (idzie do lekarza) on Wednesday morning. 15) Where will you work in the future? 16) What can you catch? 17) My friend isn't ....................... at the weekend. 18) What are you going to do this summer? 19) When I am 30 years old I will ........... 20) My sister .......................... (kupuje nowy telefon) tomorrow. 21) What are you going to do on Easter? 22) What are you doing tomorrow? 23) In five years I will .............................. 24) This Friday I am not ...............................

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?