1) Wirusy to organizmy żywe: a) Tak b) Nie 2) Wirusy są mniejsze od bakterii: a) Nie b) Tak 3) Wirusy nie są organizmami, ponieważ: a) nie mają budowy komórkowej b) nie wykonują czynności życiowych c) są organizmami d) wykonują czynności życiowe 4) Wirusy są zbudowane z: a) otoczki białkowej b) kwasu nukleinowego c) kwasu mlekowego 5) Bakterie to organizmy żywe: a) Nie b) Tak 6) W komórce bakterii nie ma jądra komórkowego: a) Fałsz b) Prawda 7) Co to za forma morfologiczna bakterii? a) spiralna b) podłużna c) kulista d) nieregularna 8) Co to za forma morfologiczna bakterii? a) spiralna b) podłużna c) kulista d) nieregularna 9) Co to za forma morfologiczna bakterii? a) spiralna b) podłużna c) kulista d) nieregularna 10) Bakterie mogą odżywiać się na różne sposoby. Są wśród nich: a) Organizmy cudzożywne b) Organizmy samożywne 11) Wśród cudzożywnych bakterii znajdzie się: a) pasożyty b) saprofagi c) saprobionty d) symbionty 12) Bakterie oddychają: a) tlenowo b) beztlenowo 13) Bakterie mogą rozmnażać się bardzo szybko. Rozmnażają się przez: a) podział komórki b) zarodniki c) pączkowanie d) nasiona 14) Fotografia przedstawia: a) Wirusa b) Bakterie 15) Fotografia przedstawia: a) Wirusa b) Bakterie

Klasa 5 Biologia - Bakterie i wirusy część I

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?