Ile w klasie jest dziewczyn?, Ile dziewczyn z klasy ma długie włosy?, Ile dziewcząt z klasy ma imię rozpoczynające się na literę M?, Wymień imiona dziewcząt z klasy, które mają ciemne włosy, Która z dziewcząt z klasy jest najniższa, a która jest najwyższa?, Podaj imiona dziewcząt z klasy, które siedzą w pierwszej ławce, Podaj imiona dziewcząt z klasy, które siedzą w ostatniej ławce, Która dziewczyna mieszka najbliżej, a która najdalej od szkoły?, Wymień imiona dziewcząt, które noszą okolary?, Która z dziewcząt w klasie ma psa?, Wymień imiona dziewcząt z klasy, które mają młodsze rodzeństwo..

Motyw

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?