Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Królewna Róża postanowiła kupić nową sukni_ na bal urodzinowy. a) -ę b) -e c) -ą 2) Wzi_ła garść dukatów. a) -e b) -ę c) -oł 3) Zaprz_gła konie do karety. a) -en b) -ę c) -e 4) Pojechała do c_trum handlowego. a) -en b) -ę c) -em 5) Przyglądała się wielu sukni_. a) -om b) -ą c) -o 6) Postanowiła przymierzyć suknię balow_. a) om b) o c) ą 7) Sprzedawczyni przyjrzała się jej dłoni_ i poprosiła, aby poszła je umyć. a) -om b) -oł c) -ą 8) Królewna tupn_ła nogą. a) -ę b) -e 9) Zrobiła straszn_ awanturę. a) -om b) -ą c) -oł 10) Sprzedawczyni porozmawiała z królow_ o zachowaniu Róży. a) --om b) -ą c) -o 11) Królewna musiała przeprosić kobiet_ . a) -ę b) ę 12) W prez_cie urodzinowym otrzymała jedynie mydło. a) -ę b) -en c) -em

Bajka ortograficzna -ą/-om-/ął ę/-en/-ęł

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne